Välkommen

Läs vidare

Vi är en landsbygdsförsamling med drygt 50 medlemmar. Församlingen är ansluten till Svenska Alliansmissionen. Vårt gemensamma hem finns invid riksväg 30, en km söder om Nya Hjälmseryd och 9 km norr om Lammhult. Vem du än är, var välkommen att dela vår gemenskap i gudstjänster och övrig verksamhet.

En framträdande plats i församlingens verksamhet har barn- och ungdomsarbete. Församlingen driver sedan 1989 förskolan Tussilagon.

Församlingens ledarskap utgörs av en demokratiskt utsedd styrelse, bestående av sju församlingsmedlemmar och församlingens pastor, samt två styrelsesuppleanter.

Församlingens medlemmar är indelade i så kallade Omsorgsgrupper. I gruppen har vi en nära gemenskap och delar livet med varann. Samtal, bön, omsorg om varann och om vårt gemensamma hem, är prioriterade ansvar i dessa grupper.

Dagens Bibelord

Gudstjänster och inspelningar från Förebergs Missionsförsamling.
youtube

Info

Pastor
Tobias Green
Ordförande
Daniel Svärd
Kassör
Ingvar Blom
Bankgiro
5702-5041
© 2016 Tussilagon / Förebergs Missionsförsamling.